(SK) MUA CHUNG: NGƯỜI THỪA KẾ
07/04/2021 | 14:10:00

Tương truyền 1 vạn năm sẽ có hai phù thủy trẻ - Người thừa kế xứng đáng quyền năng từ Thiên giới, trở thành đồ đệ của Phù thủy tối thượng.


 THỜI GIAN: 08/04/2021 - 21/04/2021


 GIÁ MUA CHUNG: 250 Kim cương Mốc cùng mua 10 Gói quà sự kiện: 05 Lucky Coin

 Mốc cùng mua 20 Gói quà sự kiện: 05 Lucky Coin

 Mốc cùng mua 30 Gói quà sự kiện: 10 Thạch ước xanh

 Mốc cùng mua 50 Gói quà sự kiện: 01 giày NGƯỜI THỪA KẾ (Vĩnh viễn)

 Mốc cùng mua 70 Gói quà sự kiện: 01 tóc NGƯỜI THỪA KẾ  (Vĩnh viễn)

 Mốc cùng mua 100 Gói quà sự kiện: 01 bộ NGƯỜI THỪA KẾ (Vĩnh viễn)

BỘ NGƯỜI THỪA KẾ dành cho nam vũ công
BỘ NGƯỜI THỪA KẾ dành cho nữ vũ công


icon-dong-hungole-blog-239.gif (15×15) ​ Chúc các vũ công một ngày vui vẻ nha

AU 2 KẾT NỐI CẢM XÚC

​Tải game tại: http://s.vtcgame.vn/taiau2

Fanpage: https://facebook.com/au2.vtcgame.vn/ 

Trang chủ: https://au2.vtcgame.vn

Cộng Đồng: https://www.facebook.com/groups/au2.vtcgame.vn/

Khách hàng VIP: https://www.facebook.com/groups/vipau2/

Trang chủ VIP: https://au2.vtcgame.vn/vip