(SK) ĐĂNG NHẬP FESTIVAL: BẢO VẬT AQUILA
09/04/2021 | 23:00:00

Tiến gần hơn tới thánh địa Thiên ưng, mảnh ghép Sao Aquila xuất hiện ngày càng nhiều, tiếp tục thu thập mảnh sao, tiến nhanh hơn tới thánh địa cất giấu báu vật thần bí của Ưng thần vũ trụ.


​​


icon-dong-hungole-blog-313.gif (15×15) THỜI GIAN: 08/04/2021 - 21/04/2021


icon-dong-hungole-blog-313.gif (15×15) THỂ LỆ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày đăng nhập sẽ nhận được phần thưởng tương ứng: Đăng nhập ngày 1: 06 Sao Aquila + 5000 Vàng

 Đăng nhập ngày 2: 06 Sao Aquila + 02 Loa lớn

 Đăng nhập ngày 3: 06 Sao Aquila + 100 Fam Coin

 Đăng nhập ngày 4: 06 Sao Aquila + 200 Phiếu Sao

 Đăng nhập ngày 5: 06 Sao Aquila + 02 Sao xanh

 Đăng nhập ngày 6: 06 Sao Aquila + 01 Mảnh PET Red Storm

 Đăng nhập ngày 7: 06 Sao Aquila + 02 Thạch ước đỏ

 Đăng nhập ngày 8: 06 Sao Aquila + 02 Thạch ước xanh

 Đăng nhập ngày 9: 06 Sao Aquila + 01 Cỏ 4 lá

 Đăng nhập ngày 10: 06 Sao Aquila + 200 Phiếu sao

 Đăng nhập ngày 11: 06 Sao Aquila + 5000 Vàng

 Đăng nhập ngày 12: 06 Sao Aquila + 02 Thạch ước đỏ

 Đăng nhập ngày 13: 06 Sao Aquila + 02 Thạch ước xanh

 Đăng nhập ngày 14: 06 Sao Aquila + 01 Hải cẩu nhỏ dễ thương


icon-dong-hungole-blog-239.gif (15×15) ​ Chúc các vũ công một ngày vui vẻ nha

AU 2 KẾT NỐI CẢM XÚC

​Tải game tại: http://s.vtcgame.vn/taiau2

Fanpage: https://facebook.com/au2.vtcgame.vn/ 

Trang chủ: https://au2.vtcgame.vn

Cộng Đồng: https://www.facebook.com/groups/au2.vtcgame.vn/

Khách hàng VIP: https://www.facebook.com/groups/vipau2/

Trang chủ VIP: https://au2.vtcgame.vn/vip